KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

Lớp Học Lập Dự Toán Cấp Chứng Chỉ Lập Dự Toán Xây Dựng

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng thường xuyên tổ chức lớp học đào tạo về lập dự toán và đo bóc tách khối lượng[...]

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Cấp Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC, huấn luyện phòng cháy chữa cháy, chủ động đẩy mạnh công tác tự kiểm[...]

KHÓA HỌC ĐO TRẮC ĐẠC

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đo Trắc Đạc Trắc Địa Công Trình Uy Tín TQ

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tổ chức các lớp học cấp nhanh chứng chỉ đo trắc địa, chứng chỉ đo trắc đạc công[...]